00:08:18  * rfengquit (Quit: rfeng)
05:55:21  * bajtosjoined
06:08:52  * bajtosquit (Quit: bajtos)
06:11:04  * bajtosjoined
06:57:54  * rmgquit (Remote host closed the connection)
08:21:08  * Aswebbjoined
09:16:30  * delwivjoined
09:16:42  <delwiv>hi all
09:18:12  * bajtosquit (Quit: bajtos)
09:59:58  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
10:08:32  * Aswebbjoined
11:23:29  * bajtosjoined
11:41:42  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
12:16:50  * Aswebbjoined
12:39:59  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
12:41:10  * Aswebbjoined
12:45:32  * Aswebbquit (Ping timeout: 244 seconds)
12:59:37  * Aswebbjoined
13:15:49  * bobmcwjoined
13:17:34  * bajtosquit (Quit: bajtos)
13:23:35  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
13:24:11  * Aswebbjoined
13:28:33  * Aswebbquit (Ping timeout: 246 seconds)
13:28:38  * bajtosjoined
15:17:04  * Aswebbjoined
15:28:23  * rfengjoined
15:30:45  * delwivquit (Quit: Page closed)
15:35:15  * bajtosquit (Quit: bajtos)
16:05:49  * rmgjoined
16:34:55  * bajtosjoined
17:27:46  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
17:28:25  * Aswebbjoined
17:32:56  * Aswebbquit (Ping timeout: 260 seconds)
17:58:11  * Aswebbjoined
18:11:31  * Aswebbquit (Remote host closed the connection)
18:12:07  * Aswebbjoined
18:16:25  * Aswebbquit (Ping timeout: 260 seconds)
18:18:05  * Aswebbjoined
18:31:16  * rfengquit (Ping timeout: 260 seconds)
19:00:15  * rfengjoined
19:28:55  * bajtosquit (Quit: bajtos)
21:02:23  * bobmcwquit (Remote host closed the connection)
21:28:10  * Aswebbquit
21:28:36  * bobmcwjoined
21:28:36  * bobmcwquit (Changing host)
21:28:36  * bobmcwjoined
21:28:43  * bobmcwquit (Remote host closed the connection)
21:59:31  * bobmcwjoined
22:02:32  * bobmcwquit (Read error: Connection reset by peer)
22:02:41  * bobmcwjoined
22:07:09  * bobmcwquit (Ping timeout: 244 seconds)
22:19:54  * rhalffquit (Read error: Connection reset by peer)
22:34:51  * bobmcwjoined
22:39:54  * bobmcwquit (Ping timeout: 272 seconds)
23:05:29  * rfengquit (Quit: rfeng)
23:50:41  * rfengjoined