00:00:00  * ircretaryquit (Remote host closed the connection)
00:00:08  * ircretaryjoined
00:15:10  * ralphtheninjaquit (Ping timeout: 240 seconds)
02:01:36  * contrahaxquit (Quit: Sleeping)
02:43:50  * domanicquit (Ping timeout: 240 seconds)
03:38:47  * phatedjoined
03:55:59  * contrahaxjoined
03:57:15  * pfrazequit (Remote host closed the connection)
04:03:06  * pfrazejoined
04:07:35  * pfrazequit (Ping timeout: 240 seconds)
04:26:44  * dguttmanjoined
05:22:52  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
05:30:27  * shamaquit (Quit: (╯°□°)╯︵ɐɯɐɥs)
05:31:04  * domanicjoined
06:05:33  * peutetrejoined
06:07:08  * pfrazejoined
06:15:01  * phatedquit (Remote host closed the connection)
06:24:31  * domanicquit (Ping timeout: 252 seconds)
06:32:41  * fotoveritequit (Quit: fotoverite)
06:33:41  * fotoveritejoined
06:38:34  * fotoveritequit (Ping timeout: 276 seconds)
06:39:39  * contraha_joined
06:43:17  * contrahaxquit (Ping timeout: 272 seconds)
07:26:41  * simalexanquit (Ping timeout: 265 seconds)
07:28:07  * contraha_quit (Ping timeout: 265 seconds)
07:28:07  * ircretaryquit (Ping timeout: 265 seconds)
07:28:10  * pfrazequit (Remote host closed the connection)
07:30:21  * phatedjoined
07:30:43  * isaacs_joined
07:30:43  * isaacsquit (Disconnected by services)
07:31:35  * noffle_joined
07:33:05  * terinjokes__joined
07:33:10  * simalexanjoined
07:33:22  * shrubberyjoined
07:33:29  * slurpquit (Ping timeout: 244 seconds)
07:33:46  * jbenet_joined
07:34:12  * darvon_joined
07:35:03  * milkandtangquit (*.net *.split)
07:35:04  * grewebquit (*.net *.split)
07:35:05  * shrubberychanged nick to milkandtang
07:35:35  * phatedquit (Ping timeout: 264 seconds)
07:35:47  * spaderjoined
07:35:59  * cubertquit (*.net *.split)
07:36:00  * jcrugzzquit (*.net *.split)
07:36:02  * ogdquit (*.net *.split)
07:36:02  * sindresorhusquit (*.net *.split)
07:36:02  * HannahWolfequit (*.net *.split)
07:36:27  * peutetrequit (*.net *.split)
07:36:31  * nofflequit (*.net *.split)
07:38:25  * perlbot_joined
07:39:48  * lepahcjoined
07:40:18  * prettyrobotsquit (*.net *.split)
07:40:18  * darvonquit (*.net *.split)
07:40:21  * chapelquit (*.net *.split)
07:40:21  * rook2paw1quit (*.net *.split)
07:40:47  * terinjokesquit (*.net *.split)
07:40:51  * daleharveyquit (*.net *.split)
07:40:52  * Raynosquit (*.net *.split)
07:40:52  * ELLIOTTCABLEquit (*.net *.split)
07:40:55  * kumavisquit (*.net *.split)
07:40:56  * mafintoshquit (*.net *.split)
07:40:56  * jdenquit (*.net *.split)
07:40:56  * perlbotquit (*.net *.split)
07:40:56  * jbenetquit (*.net *.split)
07:40:57  * owenb_____quit (*.net *.split)
07:40:57  * terinjokes_quit (*.net *.split)
07:40:57  * parshapquit (*.net *.split)
07:40:58  * jlordquit (*.net *.split)
07:40:58  * beaugunderson__quit (*.net *.split)
07:40:59  * wa7sonquit (*.net *.split)
07:40:59  * nrwquit (*.net *.split)
07:40:59  * finnpquit (*.net *.split)
07:40:59  * jan____quit (*.net *.split)
07:41:00  * hackygoluckyquit (*.net *.split)
07:41:00  * andreypoppquit (*.net *.split)
07:41:04  * perlbot_changed nick to perlbot
07:41:07  * spaderchanged nick to terinjokes
07:42:16  * rook2pawnjoined
07:42:17  * terinjokes__changed nick to terinjokes_
07:42:26  * benglquit (*.net *.split)
07:42:27  * juliangruberquit (*.net *.split)
07:44:03  * contrahaxjoined
07:46:06  * bengljoined
07:49:24  * jlordjoined
07:50:56  * McJesisjoined
07:51:20  * anandtha1kerjoined
07:52:19  * robertko1alskijoined
07:54:06  * Raynosjoined
07:56:03  * contrahaxquit (*.net *.split)
07:56:12  * anandthakkerquit (*.net *.split)
07:56:15  * robertkowalskiquit (*.net *.split)
07:56:16  * McJesusquit (*.net *.split)
07:56:18  * trevnorrisquit (*.net *.split)
07:56:19  * JSON_voorheezquit (*.net *.split)
07:56:19  * rom15041quit (*.net *.split)
07:57:37  * JSON_voorheezjoined
07:58:00  * trevnorrisjoined
07:58:02  * AndreasMadsenjoined
07:58:03  * kumavisjoined
07:59:33  * nrwjoined
08:00:12  * beaugunderson__joined
08:00:38  * andreypoppjoined
08:00:46  * ELLIOTTCABLEjoined
08:00:56  * peutetrejoined
08:01:04  * finnpjoined
08:01:58  * jcrugzzjoined
08:02:38  * HannahWolfejoined
08:02:53  * AndreasMadsenquit (Client Quit)
08:02:55  * cubertjoined
08:02:57  * ogdjoined
08:03:04  * parshapjoined
08:04:14  * contrahaxjoined
08:04:34  * jbenet_changed nick to jbenet
08:05:30  * hackygoluckyjoined
08:05:33  * sindresorhusjoined
08:09:09  * mafintoshjoined
08:09:19  * grewebjoined
08:11:43  * daleharveyjoined
08:12:56  * owenb_____joined
08:13:05  * jdenjoined
08:14:43  * wa7sonjoined
08:17:52  * juliangruberjoined
08:17:52  * slurpjoined
08:22:39  * jbenetquit (Changing host)
08:22:39  * jbenetjoined
08:22:43  * terinjokes_quit (Changing host)
08:22:44  * terinjokes_joined
08:23:47  * jlordquit (Changing host)
08:23:48  * jlordjoined
08:23:59  * Raynosquit (Changing host)
08:23:59  * Raynosjoined
08:24:08  * kumavisquit (Changing host)
08:24:09  * kumavisjoined
08:24:19  * ELLIOTTCABLEquit (Changing host)
08:24:20  * ELLIOTTCABLEjoined
08:24:21  * andreypoppquit (Changing host)
08:24:21  * andreypoppjoined
08:24:21  * nrwquit (Changing host)
08:24:21  * nrwjoined
08:24:22  * beaugunderson__quit (Changing host)
08:24:23  * beaugunderson__joined
08:24:25  * finnpquit (Changing host)
08:24:25  * finnpjoined
08:24:26  * jcrugzzquit (Changing host)
08:24:26  * jcrugzzjoined
08:24:27  * ogdquit (Changing host)
08:24:28  * ogdjoined
08:24:28  * HannahWolfequit (Changing host)
08:24:28  * HannahWolfejoined
08:24:28  * parshapquit (Changing host)
08:24:29  * parshapjoined
08:24:32  * hackygoluckyquit (Changing host)
08:24:32  * hackygoluckyjoined
08:24:33  * sindresorhusquit (Changing host)
08:24:33  * sindresorhusjoined
08:24:37  * mafintoshquit (Changing host)
08:24:38  * mafintoshjoined
08:24:41  * rom15041joined
08:24:48  * daleharveyquit (Changing host)
08:24:48  * daleharveyjoined
08:24:50  * owenb_____quit (Changing host)
08:24:50  * owenb_____joined
08:24:51  * jdenquit (Changing host)
08:24:51  * jdenjoined
08:24:55  * wa7sonquit (Changing host)
08:24:55  * wa7sonjoined
08:29:22  * prettyrobotsjoined
08:31:04  * prettyrobotschanged nick to Guest14248
08:32:11  * rom15042joined
08:37:52  * rom15041quit (Ping timeout: 240 seconds)
08:37:53  * owenb_____quit (Ping timeout: 240 seconds)
08:44:00  * grewebquit (*.net *.split)
08:48:09  * owenb_____joined
09:04:54  * No9joined
09:16:21  * fotoveritejoined
09:18:43  * phatedjoined
09:21:13  * fotoveritequit (Ping timeout: 265 seconds)
09:23:10  * phatedquit (Ping timeout: 240 seconds)
09:32:00  * parshapquit (Ping timeout: 264 seconds)
09:32:09  * grewebjoined
09:32:36  * jdenquit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:15  * simalexanquit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:15  * noffle_quit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:17  * jdenjoined
09:33:48  * owenb_____quit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:50  * benglquit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:52  * isaacs_quit (Ping timeout: 264 seconds)
09:33:54  * joepie91quit (Ping timeout: 264 seconds)
09:34:23  * parshapjoined
09:34:45  * contrahaxquit (Quit: Sleeping)
09:35:08  * isaacsjoined
09:35:14  * owenb_____joined
09:38:37  * simalexanjoined
09:40:42  * nofflejoined
09:46:20  * bengljoined
09:56:41  * domanicjoined
10:12:10  * joepie91joined
10:12:10  * joepie91quit (Changing host)
10:12:10  * joepie91joined
10:15:45  * phatedjoined
10:16:15  * domanicquit (Ping timeout: 250 seconds)
10:20:35  * phatedquit (Ping timeout: 264 seconds)
10:29:04  * pfrazejoined
10:33:47  * pfrazequit (Ping timeout: 264 seconds)
10:34:32  * No9quit (Ping timeout: 276 seconds)
10:34:49  * No9joined
11:03:42  * fotoveritejoined
11:08:10  * fotoveritequit (Ping timeout: 240 seconds)
11:52:33  * fotoveritejoined
13:05:30  * joatesjoined
13:57:22  * Guest14248part ("Textual IRC Client: www.textualapp.com")
13:59:39  * prettyrobotsjoined
14:27:27  * fotoveritequit (Quit: fotoverite)
14:38:22  * peutetrequit (Quit: ...)
14:49:18  * peutetrejoined
15:40:24  * fotoveritejoined
16:02:21  * dguttmanjoined
16:14:30  * AndreasMadsenjoined
16:33:11  * jden_joined
16:35:37  * jdenquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:35:37  * trevnorrisquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:35:41  * JSON_voorheezquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:36:25  * JSON_voorheesjoined
16:36:27  * jden_changed nick to jden
16:36:47  * JSON_voorheeschanged nick to Guest10291
16:40:40  * trevnorrisjoined
16:59:43  * pfrazejoined
17:02:18  * pfrazequit (Remote host closed the connection)
17:09:39  * joatesquit (Read error: Connection reset by peer)
17:22:12  * joatesjoined
17:38:35  * pfrazejoined
18:25:40  * pfraze_joined
18:33:47  * grewebquit (*.net *.split)
18:34:44  * pfrazequit (*.net *.split)
18:34:46  * slurpquit (*.net *.split)
18:34:46  * juliangruberquit (*.net *.split)
18:36:39  * juliangruberjoined
18:42:48  * slurpjoined
18:47:57  * peutetre_joined
18:48:02  * dguttman_joined
19:07:05  * juliangruberquit (*.net *.split)
19:07:08  * benglquit (*.net *.split)
19:07:09  * nofflequit (*.net *.split)
19:07:09  * simalexanquit (*.net *.split)
19:07:11  * cubertquit (*.net *.split)
19:07:13  * robertko1alskiquit (*.net *.split)
19:07:26  * chrisdickinsonquit (*.net *.split)
19:07:28  * brianloveswordsquit (*.net *.split)
19:07:29  * mawequit (*.net *.split)
19:07:34  * guybrushquit (*.net *.split)
19:07:37  * ec\quit (*.net *.split)
19:07:40  * creationixquit (*.net *.split)
19:07:42  * McJesisquit (*.net *.split)
19:07:44  * kirjs__________quit (*.net *.split)
19:07:51  * prettyrobotsquit (*.net *.split)
19:07:57  * DamonOehlmanquit (*.net *.split)
19:08:19  * zu_quit (*.net *.split)
19:08:20  * farnsworthquit (*.net *.split)
19:08:22  * gildeanquit (*.net *.split)
19:08:23  * yorickquit (*.net *.split)
19:08:28  * slurpquit (*.net *.split)
19:08:33  * joepie91quit (*.net *.split)
19:08:34  * parshapquit (*.net *.split)
19:08:35  * sindresorhusquit (*.net *.split)
19:08:35  * HannahWolfequit (*.net *.split)
19:08:35  * jcrugzzquit (*.net *.split)
19:08:35  * finnpquit (*.net *.split)
19:08:35  * nrwquit (*.net *.split)
19:08:38  * terinjokes_quit (*.net *.split)
19:08:40  * null_radixquit (*.net *.split)
19:08:41  * brycebarilquit (*.net *.split)
19:08:42  * tanepiperquit (*.net *.split)
19:08:42  * emilbayesquit (*.net *.split)
19:08:43  * addisonjquit (*.net *.split)
19:08:43  * montesluquit (*.net *.split)
19:08:43  * hughskquit (*.net *.split)
19:08:44  * freeman-labquit (*.net *.split)
19:08:44  * yoshuawuytsquit (*.net *.split)
19:08:44  * Widdershinquit (*.net *.split)
19:08:45  * ferossquit (*.net *.split)
19:08:45  * mappumquit (*.net *.split)
19:08:45  * tmpvarquit (*.net *.split)
19:08:46  * tobiequit (*.net *.split)
19:08:46  * rom1504quit (*.net *.split)
19:08:46  * Domenicquit (*.net *.split)
19:08:46  * ehdquit (*.net *.split)
19:08:46  * sorribasquit (*.net *.split)
19:08:46  * mmckeggquit (*.net *.split)
19:08:48  * gozalaquit (*.net *.split)
19:08:48  * h0kequit (*.net *.split)
19:08:48  * rvagg_quit (*.net *.split)
19:08:49  * pkruminsquit (*.net *.split)
19:08:50  * mafintoshquit (*.net *.split)
19:08:51  * hackygoluckyquit (*.net *.split)
19:08:51  * ogdquit (*.net *.split)
19:08:51  * beaugunderson__quit (*.net *.split)
19:08:52  * kumavisquit (*.net *.split)
19:08:58  * lepahcquit (*.net *.split)
19:08:59  * perlbotquit (*.net *.split)
19:09:04  * jbenetquit (*.net *.split)
19:09:11  * ir2ivps8quit (*.net *.split)
19:09:13  * simcop2387quit (*.net *.split)
19:09:14  * substackquit (*.net *.split)
19:09:16  * wao_quit (*.net *.split)
19:09:18  * nathan7quit (*.net *.split)
19:09:19  * karissaquit (*.net *.split)
19:09:20  * dguttman_quit (*.net *.split)
19:09:20  * pfraze_quit (*.net *.split)
19:09:21  * joatesquit (*.net *.split)
19:09:28  * AndreasMadsenquit (*.net *.split)
19:09:29  * No9quit (*.net *.split)
19:09:30  * isaacsquit (*.net *.split)
19:09:35  * darvon_quit (*.net *.split)
19:09:41  * mmaleckiquit (*.net *.split)
19:09:42  * pfallenopquit (*.net *.split)
19:09:43  * mk30quit (*.net *.split)
19:09:47  * timoxley_quit (*.net *.split)
19:09:51  * jjjohnnyquit (*.net *.split)
19:09:54  * jfhbrookquit (*.net *.split)
19:09:56  * trevnorrisquit (*.net *.split)
19:09:56  * Guest10291quit (*.net *.split)
19:09:56  * jdenquit (*.net *.split)
19:09:57  * fotoveritequit (*.net *.split)
19:10:01  * owenb_____quit (*.net *.split)
19:10:03  * rom15042quit (*.net *.split)
19:10:03  * wa7sonquit (*.net *.split)
19:10:04  * daleharveyquit (*.net *.split)
19:10:05  * andreypoppquit (*.net *.split)
19:10:05  * ELLIOTTCABLEquit (*.net *.split)
19:10:07  * Raynosquit (*.net *.split)
19:10:08  * jlordquit (*.net *.split)
19:10:10  * rook2pawnquit (*.net *.split)
19:10:12  * terinjokesquit (*.net *.split)
19:10:20  * cndquit (*.net *.split)
19:10:20  * calvinmetcalfquit (*.net *.split)
19:10:21  * bretquit (*.net *.split)
19:10:21  * machtyquit (*.net *.split)
19:10:21  * mikolalysenkoquit (*.net *.split)
19:10:24  * harrow`quit (*.net *.split)
19:10:25  * jhieseyquit (*.net *.split)
19:10:25  * indexzeroquit (*.net *.split)
19:10:26  * dubroy__________quit (*.net *.split)
19:10:27  * ngoldmanquit (*.net *.split)
19:10:27  * gausbyquit (*.net *.split)
19:10:29  * eugenewarequit (*.net *.split)
19:10:32  * dguttmanquit (*.net *.split)
19:10:33  * peutetrequit (*.net *.split)
19:10:35  * peutetre_quit (*.net *.split)
19:12:01  * chrisdickinson_joined
19:12:01  * simalexan_joined
19:12:01  * jfhbrookjoined
19:12:01  * jjjohnnyjoined
19:12:01  * timoxley_joined
19:12:01  * mk30joined
19:12:01  * pfallenopjoined
19:12:01  * mmaleckijoined
19:12:01  * darvon_joined
19:12:01  * isaacsjoined
19:12:01  * No9joined
19:12:01  * AndreasMadsenjoined
19:12:01  * mawejoined
19:12:01  * juliangruberjoined
19:12:01  * kirjs__________joined
19:12:01  * McJesisjoined
19:12:01  * brianloveswordsjoined
19:12:01  * noffle_joined
19:12:01  * creationix_joined
19:12:01  * robertkowalskijoined
19:12:01  * ec\_joined
19:12:01  * dguttmanjoined
19:12:01  * slurpjoined
19:12:01  * pfraze_joined
19:12:01  * joatesjoined
19:12:01  * prettyrobotsjoined
19:12:01  * joepie91joined
19:12:01  * parshapjoined
19:12:01  * mafintoshjoined
19:12:01  * sindresorhusjoined
19:12:01  * hackygoluckyjoined
19:12:01  * ogdjoined
19:12:01  * HannahWolfejoined
19:12:01  * jcrugzzjoined
19:12:01  * finnpjoined
19:12:01  * beaugunderson__joined
19:12:01  * nrwjoined
19:12:01  * kumavisjoined
19:12:01  * lepahcjoined
19:12:01  * perlbotjoined
19:12:01  * jbenetjoined
19:12:01  * terinjokes_joined
19:12:01  * ir2ivps8joined
19:12:01  * simcop2387joined
19:12:01  * null_radixjoined
19:12:01  * DamonOehlmanjoined
19:12:01  * yorickjoined
19:12:01  * gildeanjoined
19:12:01  * farnsworthjoined
19:12:01  * zu_joined
19:12:01  * substackjoined
19:12:01  * wao_joined
19:12:01  * brycebariljoined
19:12:01  * nathan7joined
19:12:01  * karissajoined
19:12:01  * tanepiperjoined
19:12:01  * emilbayesjoined
19:12:01  * addisonjjoined
19:12:01  * monteslujoined
19:12:01  * hughskjoined
19:12:01  * freeman-labjoined
19:12:01  * yoshuawuytsjoined
19:12:01  * Widdershinjoined
19:12:02  * ferossjoined
19:12:02  * mappumjoined
19:12:02  * tmpvarjoined
19:12:02  * tobiejoined
19:12:02  * rom1504joined
19:12:02  * Domenicjoined
19:12:02  * ehdjoined
19:12:02  * mmckeggjoined
19:12:02  * sorribasjoined
19:12:02  * gozalajoined
19:12:02  * pkruminsjoined
19:12:02  * rvagg_joined
19:12:02  * h0kejoined
19:12:49  * cubertjoined
19:12:52  * No9quit (Ping timeout: 260 seconds)
19:14:21  * guybrushjoined
19:14:22  * guybrushquit (Changing host)
19:14:22  * guybrushjoined
19:14:31  * ELLIOTTCABLEjoined
19:14:50  * trevnorrisjoined
19:14:50  * Guest10291joined
19:14:50  * jdenjoined
19:14:50  * fotoveritejoined
19:14:50  * owenb_____joined
19:14:50  * rom15042joined
19:14:50  * wa7sonjoined
19:14:50  * daleharveyjoined
19:14:50  * andreypoppjoined
19:14:50  * Raynosjoined
19:14:50  * jlordjoined
19:14:50  * rook2pawnjoined
19:14:50  * terinjokesjoined
19:14:50  * cndjoined
19:14:50  * calvinmetcalfjoined
19:14:50  * bretjoined
19:14:50  * machtyjoined
19:14:50  * mikolalysenkojoined
19:14:50  * harrow`joined
19:14:50  * jhieseyjoined
19:14:50  * indexzerojoined
19:14:50  * dubroy__________joined
19:14:50  * ngoldmanjoined
19:14:50  * gausbyjoined
19:14:50  * eugenewarejoined
19:15:07  * andreypoppquit (Max SendQ exceeded)
19:15:07  * Raynosquit (Max SendQ exceeded)
19:15:08  * bretquit (Max SendQ exceeded)
19:15:08  * machtyquit (Max SendQ exceeded)
19:18:58  * brianlove_swordsjoined
19:20:35  * bretjoined
19:25:49  * Raynosjoined
19:26:01  * grewebjoined
19:26:55  * robertkowalskiquit (Ping timeout: 240 seconds)
19:26:59  * ec\_quit (Ping timeout: 240 seconds)
19:27:28  * brianloveswordsquit (*.net *.split)
19:27:29  * noffle_quit (*.net *.split)
19:27:29  * creationix_quit (*.net *.split)
19:27:35  * brianlove_swordschanged nick to brianloveswords
19:27:37  * creationixjoined
19:28:23  * juliangruberquit (Ping timeout: 264 seconds)
19:28:24  * slurpquit (Ping timeout: 264 seconds)
19:29:00  * dguttmanquit (Ping timeout: 264 seconds)
19:29:23  * AndreasMadsenquit (Remote host closed the connection)
19:30:17  * joepie91quit (Ping timeout: 264 seconds)
19:32:04  * ec\joined
19:34:56  * andreypoppjoined
19:35:53  * robertkowalskijoined
19:35:55  * robertkowalskiquit (Changing host)
19:35:55  * robertkowalskijoined
19:36:08  * dguttmanjoined
19:36:46  * juliangruberjoined
19:39:03  * mawequit (*.net *.split)
19:39:07  * pfraze_quit (*.net *.split)
19:39:07  * joatesquit (*.net *.split)
19:41:45  * nofflejoined
19:42:14  * juliangruber_joined
19:46:33  * juliangruberquit (Ping timeout: 260 seconds)
19:46:59  * mawejoined
19:47:00  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
19:47:01  * robertkowalskiquit (Ping timeout: 260 seconds)
19:47:02  * robertkowalskijoined
19:47:02  * robertkowalskiquit (Changing host)
19:47:03  * robertkowalskijoined
19:49:10  * robertkowalskichanged nick to 5EXAALMLQ
19:52:41  * andreypoppquit (Ping timeout: 240 seconds)
19:52:43  * creationixquit (Ping timeout: 240 seconds)
19:52:45  * juliangruber_quit (Ping timeout: 240 seconds)
19:54:11  * Domenicquit (Ping timeout: 264 seconds)
19:54:24  * joatesjoined
19:54:38  * joepie91___joined
19:56:40  * mawequit (Ping timeout: 260 seconds)
19:56:43  * 5EXAALMLQquit (Ping timeout: 260 seconds)
19:56:44  * robertko1alskijoined
19:56:44  * mawejoined
19:56:47  * mawechanged nick to 5EXAALM2C
19:57:01  * joatesquit (Client Quit)
19:57:52  * McJesisquit (*.net *.split)
19:57:55  * kirjs__________quit (*.net *.split)
19:58:11  * joatesjoined
19:58:33  * creationixjoined
19:58:59  * terinjokes_quit (Ping timeout: 264 seconds)
19:59:50  * andreypoppjoined
20:03:11  * finnpquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:05:08  * kirjs__________joined
20:05:16  * juliangruberjoined
20:05:35  * sindresorhusquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:05:35  * tmpvarquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:08:45  * dguttmanjoined
20:09:30  * joepie91___changed nick to joepie91
20:09:52  * terinjokes_joined
20:12:07  * finnpjoined
20:12:11  * null_radixquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:13:14  * null_radixjoined
20:13:23  * gozalaquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:18:20  * gozalajoined
20:18:31  * AndreasMadsenjoined
20:18:41  * tmpvarjoined
20:19:07  * joatesquit (Quit: Leaving)
20:22:48  * Domenicjoined
20:26:42  * McJesusjoined
20:26:56  * AndreasMadsenquit (Remote host closed the connection)
20:28:28  * sindresorhusjoined
20:28:55  * machtyjoined
20:32:13  * AndreasMadsenjoined
20:35:06  * paul_irish_changed nick to paul_irish
20:45:48  * ec\_joined
20:48:03  * simalexanjoined
20:48:12  * cubert_joined
20:48:42  * tmpvarquit (Ping timeout: 260 seconds)
20:49:09  * tmpvarjoined
20:49:23  * freeman-labquit (Ping timeout: 264 seconds)
20:49:23  * mmckeggquit (Read error: Connection reset by peer)
20:49:34  * freeman-labjoined
20:50:08  * guybrush_joined
20:51:22  * mmckeggjoined
20:51:50  * chrisdickinsonjoined
20:51:55  * finnp_joined
20:53:09  * AndreasMadsenquit (Remote host closed the connection)
20:53:23  * AndreasMadsenjoined
20:57:16  * ec\quit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:27  * guybrushquit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:27  * simalexan_quit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:28  * kirjs__________quit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:33  * cubertquit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:35  * finnpquit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:38  * chrisdickinson_quit (Ping timeout: 246 seconds)
20:57:43  * cubert_changed nick to cubert
20:57:45  * finnp_changed nick to finnp
20:59:07  * bengljoined
21:03:45  * kirjs__________joined
21:15:46  * No9joined
21:20:06  * No9quit (Ping timeout: 260 seconds)
21:20:57  * No9joined
21:49:09  * peutetrejoined
22:07:37  * McJesisjoined
22:08:49  * McJesusquit (Ping timeout: 246 seconds)
22:31:11  * peutetrequit (Quit: ...)
22:35:36  * anandtha1kerquit (Quit: leaving)
22:35:45  * anandthakkerjoined
22:51:21  * sindresorhusquit (Remote host closed the connection)
22:51:21  * Domenicquit (Remote host closed the connection)
22:51:21  * jlordquit (Remote host closed the connection)
22:51:22  * mafintoshquit (Remote host closed the connection)
22:51:23  * jhieseyquit (Remote host closed the connection)
22:51:23  * ngoldmanquit (Remote host closed the connection)
22:51:23  * dubroy__________quit (Remote host closed the connection)
22:51:25  * tobiequit (Remote host closed the connection)
22:51:25  * ELLIOTTCABLEquit (Remote host closed the connection)
22:51:25  * addisonjquit (Remote host closed the connection)
22:51:27  * machtyquit (Remote host closed the connection)
22:51:27  * beaugunderson__quit (Remote host closed the connection)
23:07:50  * AndreasMadsenquit
23:09:19  * dubroy__________joined
23:09:57  * ELLIOTTCABLEjoined
23:13:00  * beaugunderson__joined
23:13:09  * tobiejoined
23:13:53  * sindresorhusjoined
23:15:44  * Domenicjoined
23:21:20  * addisonjjoined
23:22:07  * machtyjoined
23:23:57  * ngoldmanjoined
23:25:39  * mafintoshjoined
23:28:43  * jlordjoined
23:29:13  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
23:29:42  * dguttmanjoined
23:54:13  * dguttmanquit (*.net *.split)
23:54:14  * Domenicquit (*.net *.split)
23:54:14  * sindresorhusquit (*.net *.split)
23:54:15  * dubroy__________quit (*.net *.split)
23:54:15  * ELLIOTTCABLEquit (*.net *.split)
23:54:16  * McJesisquit (*.net *.split)
23:54:17  * No9quit (*.net *.split)
23:54:18  * benglquit (*.net *.split)
23:54:20  * freeman-labquit (*.net *.split)
23:54:20  * tmpvarquit (*.net *.split)
23:54:22  * null_radixquit (*.net *.split)
23:57:45  * McJesusjoined