01:42:10  * dguttmanjoined
03:33:37  * listochkinjoined
03:36:30  * blessYahuquit (Ping timeout: 265 seconds)
03:37:57  * listochkinquit (Ping timeout: 265 seconds)
03:52:50  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
03:58:04  * dguttmanjoined
03:58:30  * mhernandez1joined
04:06:16  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
04:45:08  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
04:47:03  * dguttmanjoined
04:51:37  * dguttmanquit (Ping timeout: 240 seconds)
04:58:54  * dguttmanjoined
05:20:49  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
12:02:02  * listochkinjoined
13:06:04  * listochkinquit (Read error: Connection reset by peer)
13:06:40  * listochkinjoined
14:11:34  * listochkinquit (Remote host closed the connection)
14:12:09  * listochkinjoined
14:16:16  * listochkinquit (Ping timeout: 244 seconds)
14:59:13  * dguttmanjoined
16:02:58  * mhernandez1joined
16:13:50  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
16:18:02  * listochkinjoined
16:33:11  * mhernandez1joined
16:52:36  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
16:53:13  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
17:47:51  * topwobblejoined
18:10:35  * dguttmanjoined
19:56:57  * blessYahujoined
22:04:45  * topwobblequit (Quit: topwobble)
22:18:29  * mhernandez1joined
23:28:07  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
23:35:08  * dguttmanquit (Read error: No route to host)
23:35:31  * dguttmanjoined
23:54:26  * listochkinquit (Remote host closed the connection)