15:43:37  * AndreasMadsenjoined
15:43:37  * Destosjoined
15:43:37  * jvpmjoined
15:43:37  * cjmjoined
15:43:37  * MartinCleaverjoined
15:43:37  * TheJHjoined
15:43:37  * sandfoxjoined
15:43:37  * dylangjoined
15:43:37  * intabulasjoined
15:43:37  * sveisveijoined
15:43:37  * Raynosjoined
15:43:37  * dscapejoined
15:43:37  * Apage43joined
15:43:37  * chrisdickinsonjoined
15:43:37  * SubStackjoined
15:43:37  * truedat101joined
15:43:37  * lmatteisjoined
15:43:37  * gseguinjoined
15:43:37  * JasonSmithjoined
15:43:37  * guybrushjoined
15:43:37  * MikeCronnjoined
15:43:37  * chiltsjoined
15:43:37  * trupppOFFjoined
15:43:37  * Astro-joined
15:43:37  * jeedey_joined
15:44:43  * sandfoxquit (Ping timeout: 245 seconds)
15:48:07  * MartinCleaverquit (Quit: MartinCleaver)
16:13:11  * dodo_joined
16:14:48  * MartinCleaverjoined
16:17:20  * graeme_fjoined
16:28:10  * sandfoxjoined
16:35:32  * dylangquit (Quit: dylang)
16:52:01  * ramitosjoined
16:53:01  * hij1nxjoined
16:57:14  * MartinCleaverquit (Quit: MartinCleaver)
17:00:53  * jvpmquit (Quit: jvpm)
17:21:16  * dylangjoined
17:22:29  * dodo_quit (Ping timeout: 244 seconds)
17:52:20  * ramitosquit
17:55:03  * ramitosjoined
17:59:19  * Destosquit (Quit: Destos)
18:04:03  * hij1nxquit (Quit: hij1nx)
18:14:32  * ramitosquit
18:19:12  * ramitosjoined
18:23:44  * MartinCleaverjoined
18:23:44  * MartinCleaverquit (Changing host)
18:23:45  * MartinCleaverjoined
18:26:37  * isaacsjoined
18:32:47  * jvpmjoined
18:42:51  * graeme_fquit (Quit: Computer has gone to sleep.)
18:55:49  * graeme_fjoined
18:56:25  * TheJHquit (Ping timeout: 276 seconds)
19:01:58  * graeme_fquit (Quit: Computer has gone to sleep.)
19:10:54  * TheJHjoined
19:34:24  * TheJHquit (Read error: No route to host)
19:59:35  * TheJHjoined
20:10:58  * hij1nxjoined
20:14:25  * hij1nxquit (Client Quit)
20:15:52  * hij1nxjoined
20:21:04  * hij1nxquit (Quit: hij1nx)
20:29:17  * hij1nxjoined
20:51:00  * hij1nxquit (Quit: hij1nx)
21:03:26  * chapeljoined
21:08:16  * AndreasMadsenquit (Remote host closed the connection)
21:09:37  * isaacsquit (Remote host closed the connection)
21:09:56  * hij1nxjoined
21:14:03  * ramitosquit
21:18:05  * ramitosjoined
21:19:38  * hij1nxquit (Quit: hij1nx)
21:24:42  * ramitosquit (Read error: Connection reset by peer)
21:25:35  * ramitosjoined
21:25:38  * ramitosquit (Client Quit)
21:31:31  * ramitosjoined
21:35:44  * graeme_fjoined
21:38:14  * intabulasquit (Ping timeout: 244 seconds)
21:50:43  * hij1nxjoined
22:00:19  * Destosjoined
22:02:12  * dodo_joined
22:11:10  * graeme_fquit (Quit: Computer has gone to sleep.)
22:27:31  * TheJHquit (Ping timeout: 248 seconds)
22:34:38  * hij1nxquit (Ping timeout: 240 seconds)
23:03:45  * hij1nx_joined
23:13:33  * hij1nx_quit (Quit: hij1nx_)
23:14:31  * isaacsjoined
23:29:16  * Destosquit (Quit: Destos)
23:37:05  * isaacsquit (Remote host closed the connection)