00:02:34  * Fishrock123joined
00:18:20  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
00:19:02  * Fishrock123joined
00:19:09  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
01:27:02  * Fishrock123joined
01:31:05  * Fishrock123quit (Ping timeout: 240 seconds)
07:17:45  * node-ghjoined
07:17:46  * node-ghpart
09:50:03  * adbjoined
09:50:12  * adbpart
10:25:10  * mylesborinsquit (Quit: farewell for now)
10:25:41  * mylesborinsjoined
12:02:07  * targosjoined
13:17:38  * chorrelljoined
14:28:38  * sgimenoquit (Quit: Leaving)
14:46:42  * Fishrock123joined
15:36:52  * chorrellquit (Quit: My MacBook has gone to sleep. ZZZzzz…)
16:35:31  * targosquit (Quit: Leaving)
16:42:40  * node-ghjoined
16:42:40  * node-ghpart
16:43:46  * rmg_quit (Ping timeout: 240 seconds)
16:46:14  * node-ghjoined
16:46:14  * node-ghpart
16:46:14  * rmgjoined
17:36:28  * chorrelljoined
17:49:28  * chorrellquit (Quit: Textual IRC Client: www.textualapp.com)
19:20:19  * rmg_joined
19:23:44  * rmgquit (Ping timeout: 260 seconds)
19:25:45  * rmg_quit (Ping timeout: 240 seconds)
20:35:24  * rmgjoined
23:14:59  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
23:15:39  * Fishrock123joined
23:15:46  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
23:49:05  * Fishrock123joined
23:55:21  * Fishrock123quit (Quit: Leaving...)