07:59:57  * kenansulltopic: http://logs.nodejs.org/leveldb/latest — http://r.va.gg/2013/11/leveldown-v0.10-managing-gc-in-native-v8-programming.html
11:18:53  * jerrysvjoined
11:21:51  * jerrysvquit (Remote host closed the connection)
12:44:24  * rgrinbergjoined
13:01:52  * jerrysvjoined
13:03:24  * jerrysvquit (Remote host closed the connection)
13:22:52  * rgrinbergquit (Quit: WeeChat 1.5)
13:23:14  * rgrinbergjoined
15:30:45  * renchaoreveejoined
15:30:46  * renchaoreveequit (Remote host closed the connection)
15:30:58  * renchaoreveejoined
17:20:59  * renchaoreveequit (Remote host closed the connection)
17:29:09  * rgrinbergquit (Ping timeout: 276 seconds)
17:32:12  * renchaoreveejoined
17:35:46  * rgrinbergjoined
18:36:53  * Axyjoined
18:39:20  * Miaquit (Ping timeout: 260 seconds)
18:43:36  * renchaoreveequit (Remote host closed the connection)
18:44:08  * renchaoreveejoined
18:44:36  * renchaoreveequit (Remote host closed the connection)
18:44:47  * renchaoreveejoined
18:47:02  * renchaoreveequit (Remote host closed the connection)
18:55:55  * renchaoreveejoined
18:57:12  * rgrinbergquit (Quit: WeeChat 1.5)
18:57:42  * rgrinbergjoined
19:00:25  * renchaoreveequit (Ping timeout: 244 seconds)
19:13:15  * renchaoreveejoined
19:17:44  * renchaoreveequit (Ping timeout: 260 seconds)
19:39:28  * rgrinbergquit (Ping timeout: 264 seconds)
19:46:05  * rgrinbergjoined
20:51:18  * renchaoreveejoined
20:53:10  * renchaor_joined
20:55:41  * renchaoreveequit (Ping timeout: 240 seconds)
20:57:42  * renchaor_quit (Ping timeout: 244 seconds)
21:15:47  * renchaoreveejoined
21:20:10  * renchaoreveequit (Ping timeout: 258 seconds)
21:39:31  * rgrinbergquit (Ping timeout: 244 seconds)
23:16:52  * renchaoreveejoined
23:21:18  * renchaoreveequit (Ping timeout: 258 seconds)
23:22:12  * rgrinbergjoined
23:24:12  * Axyquit (Read error: Connection reset by peer)
23:44:12  * tdfischerquit (Ping timeout: 272 seconds)
23:45:49  * tdfischerjoined
23:52:14  * jerrysvjoined