00:55:26  * jameskyburzquit (Ping timeout: 246 seconds)
01:02:37  * jameskyburzjoined
05:39:55  * bensternthaljoined
05:42:10  * bensternthal_quit (*.net *.split)
05:43:06  * jaynequit (*.net *.split)
05:48:45  * brycebaril_joined
05:49:24  * hughsk_joined
05:49:42  * yoshuawuyts_joined
05:50:03  * ehd_joined
05:50:28  * jcrugzz_joined
05:51:12  * emilbayes_joined
05:51:13  * leptonix_joined
05:56:15  * brycebarilquit (*.net *.split)
05:56:17  * hughskquit (*.net *.split)
05:56:18  * emilbayesquit (*.net *.split)
05:56:22  * ehdquit (*.net *.split)
05:56:24  * juliangruberquit (*.net *.split)
05:56:27  * yoshuawuytsquit (*.net *.split)
05:56:39  * jcrugzzquit (*.net *.split)
05:56:45  * leptonixquit (*.net *.split)
05:56:49  * kenansulaymanquit (*.net *.split)
05:56:53  * juliangruberjoined
05:57:47  * emilbayes_changed nick to emilbayes
05:58:00  * hughsk_changed nick to hughsk
05:58:37  * yoshuawuyts_changed nick to yoshuawuyts
05:59:17  * ehd_changed nick to ehd
06:00:20  * jcrugzz_changed nick to jcrugzz
07:38:36  * kenansulaymanjoined
07:39:21  * kenansulaymanchanged nick to Guest2296
08:44:42  * jaynejoined
08:50:43  * emilbayesquit (Changing host)
08:50:43  * emilbayesjoined
12:37:37  * juulquit (Quit: WeeChat 0.4.2)
15:35:48  * TehShrike3joined
15:36:39  * dguttmanjoined
15:36:48  * TehShrike3changed nick to TehShrike
15:36:48  * TehShrikequit (Changing host)
15:36:48  * TehShrikejoined
15:37:29  * TehShrikepart
16:01:55  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
21:11:04  * jaynequit (*.net *.split)