00:16:35  * mhernandez1joined
00:29:53  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
00:38:12  * mhernandez1joined
01:17:50  * mhernandez1quit (Remote host closed the connection)
02:00:41  * sea-gullquit (Quit: PanicBNC - https://PanicBNC.net)
02:03:14  * neonstalwartjoined
02:12:24  * dguttmanjoined
02:59:55  * neonstalwartquit (Quit: Leaving.)
03:37:46  * sea-gulljoined
04:21:14  * dguttmanquit (Read error: Connection reset by peer)
04:46:52  * Bijan-Ejoined
06:40:34  * dguttmanjoined
13:04:56  * Bijan-Equit (Ping timeout: 246 seconds)
13:17:40  * Bijan-Ejoined
17:02:59  * bensternthalquit (Quit: ZNC - http://znc.in)
18:01:45  * marlunquit (Ping timeout: 276 seconds)
18:03:11  * marlunjoined
18:19:03  * Bijan-Equit (Read error: Connection reset by peer)
18:36:57  * Bijan-Ejoined
18:43:59  * Bijan-Equit (Ping timeout: 245 seconds)
18:55:51  * Bijan-Ejoined
18:58:07  * bensternthaljoined
19:10:39  * Bijan-Equit (Remote host closed the connection)
20:53:42  * mhernandez1joined
21:31:56  * mhernandez1quit
21:36:24  * mhernandez1joined
21:40:20  * mhernandez1quit (Client Quit)