00:04:02  * fallsemojoined
00:11:21  * esundahljoined
00:14:34  * fallsemoquit (Quit: Leaving.)
00:22:38  * thlorenzjoined
00:40:28  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
00:42:15  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
00:42:42  * esundahljoined
00:47:23  * esundahlquit (Ping timeout: 248 seconds)
00:52:52  * fallsemojoined
00:55:02  * twilson63joined
01:03:55  * twilson63quit (Ping timeout: 248 seconds)
01:06:58  * kenansul_joined
01:09:28  * kenansulaymanquit (Ping timeout: 264 seconds)
01:12:27  * fallsemoquit (Ping timeout: 248 seconds)
01:15:54  * twilson63joined
01:22:49  * fallsemojoined
01:27:05  * fallsemoquit (Ping timeout: 245 seconds)
01:41:34  * thlorenz_joined
01:45:54  * thlorenz_quit (Ping timeout: 240 seconds)
01:49:14  * fallsemojoined
01:53:41  * fallsemoquit (Ping timeout: 248 seconds)
01:56:35  * esundahljoined
02:03:27  * fallsemojoined
02:08:05  * fallsemoquit (Ping timeout: 248 seconds)
02:16:08  * fallsemojoined
02:20:08  * fallsemoquit (Ping timeout: 240 seconds)
02:28:21  * twilson63quit (Read error: Connection reset by peer)
02:28:50  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
02:29:17  * esundahljoined
02:30:09  * timoxleyquit (Remote host closed the connection)
02:32:54  * timoxleyjoined
02:33:40  * esundahlquit (Ping timeout: 256 seconds)
02:42:24  * thlorenzjoined
02:46:28  * thlorenzquit (Ping timeout: 240 seconds)
02:56:17  * thlorenzjoined
03:01:01  * thlorenzquit (Ping timeout: 272 seconds)
03:01:34  * esundahljoined
03:04:10  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
03:04:37  * esundahljoined
03:08:53  * esundahlquit (Ping timeout: 248 seconds)
03:52:21  * kenansul_changed nick to kenansulayman
03:52:21  * kenansulaymanquit (Quit: ≈ and thus my mac took a subtle yet profound nap ≈)
03:57:09  * thlorenzjoined
04:01:41  * thlorenzquit (Ping timeout: 248 seconds)
04:08:44  * esundahljoined
04:15:13  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
04:21:20  * esundahljoined
04:26:19  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
04:27:41  * esundahljoined
05:58:25  * thlorenzjoined
06:02:55  * thlorenzquit (Ping timeout: 245 seconds)
06:16:10  * esundahlquit (Remote host closed the connection)
06:39:36  * Pwnnaquit (Ping timeout: 256 seconds)
06:40:01  * Pwnnajoined
06:59:05  * thlorenzjoined
07:04:29  * DTrejojoined
07:04:49  * thlorenz_joined
07:07:08  * thlorenzquit (Ping timeout: 240 seconds)
07:13:02  * thlorenz_quit (Ping timeout: 256 seconds)
07:18:37  * DTrejoquit (Remote host closed the connection)
07:19:04  * DTrejojoined
07:19:27  * DTrejoquit (Read error: Connection reset by peer)
07:44:32  * DTrejojoined
07:44:56  * DTrejoquit (Read error: Connection reset by peer)
08:03:59  * thlorenzjoined
08:08:33  * thlorenzquit (Ping timeout: 272 seconds)
09:12:37  * DTrejojoined
09:12:44  * DTrejoquit (Read error: Connection reset by peer)
09:16:44  * jcrugzzjoined
09:25:43  * Acconutjoined
09:30:35  * DTrejojoined
09:30:37  * DTrejoquit (Read error: Connection reset by peer)
09:31:31  * Acconutquit (Quit: Acconut)
09:38:53  * DTrejojoined
09:38:59  * DTrejoquit (Read error: Connection reset by peer)
10:12:38  * levelbotjoined
10:31:38  * kenansulaymanjoined
11:05:47  * thlorenzjoined
11:10:19  * thlorenzquit (Ping timeout: 248 seconds)
11:18:24  * jcrugzzquit (Read error: Connection reset by peer)
11:22:30  * jcrugzzjoined
11:56:33  * jcrugzzquit (Ping timeout: 272 seconds)
12:01:02  * Acconutjoined
12:07:35  * Acconutquit (Quit: Acconut)
12:20:10  * Acconutjoined
12:30:40  * Acconutquit (Quit: Acconut)
13:43:19  * kenansulaymanquit (Quit: ≈ and thus my mac took a subtle yet profound nap ≈)
14:07:33  * thlorenzjoined
14:12:21  * thlorenzquit (Ping timeout: 272 seconds)
15:15:02  * thlorenzjoined
15:19:45  * thlorenzquit (Ping timeout: 272 seconds)
15:35:07  * thlorenzjoined
15:39:17  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
15:58:27  * dguttmanquit (Quit: dguttman)
16:20:59  * jxsonjoined
16:22:24  * brycebariljoined
16:28:04  * dguttmanjoined
16:35:16  * Acconutjoined
16:39:47  * Acconutquit (Client Quit)
16:40:14  * ednapiranhajoined
16:40:24  * thlorenzjoined
16:44:41  * thlorenzquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:49:34  * dominictarrjoined
16:53:50  * dominictarrquit (Client Quit)
16:54:14  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
16:55:12  * jxsonjoined
16:58:25  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
17:06:21  * jxsonjoined
17:09:22  * kenansulaymanjoined
17:10:38  * kenansulaymanquit (Client Quit)
17:11:08  * kenansulaymanjoined
17:11:21  * kenansulaymanquit (Client Quit)
17:12:24  * kenansulaymanjoined
17:13:31  * kenansulaymanquit (Client Quit)
17:14:50  * kenansulaymanjoined
17:21:35  * timoxleyquit (Remote host closed the connection)
17:22:12  * timoxleyjoined
17:25:39  * jjmalinajoined
17:26:29  * timoxleyquit (Ping timeout: 248 seconds)
17:26:51  * dominictarrjoined
17:32:32  * dominictarrquit (Quit: dominictarr)
18:09:16  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
18:11:11  * thlorenzjoined
18:15:28  * thlorenzquit (Ping timeout: 240 seconds)
18:44:42  * jxsonjoined
18:46:07  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
18:53:34  * timoxleyjoined
18:57:04  * jxsonjoined
19:02:19  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
19:30:54  * Acconutjoined
19:30:55  * Acconutquit (Client Quit)
19:51:12  * jcrugzzjoined
19:54:35  * brycebarilquit (Ping timeout: 245 seconds)
20:10:23  * ednapiranhaquit (Remote host closed the connection)
20:12:25  * thlorenzjoined
20:14:13  * jxsonjoined
20:16:28  * thlorenzquit (Ping timeout: 240 seconds)
20:22:22  * jxsonquit (Remote host closed the connection)
20:25:53  * jxsonjoined
20:27:37  * jxson_joined
20:27:47  * jxsonquit (Read error: Connection reset by peer)
20:32:46  * jxson_quit (Remote host closed the connection)
20:40:55  * ednapiranhajoined
20:49:00  * ednapiranhaquit (Ping timeout: 248 seconds)
21:03:59  * jjmalinaquit (Quit: Leaving.)
21:07:09  * brycebariljoined
21:16:00  * ednapiranhajoined
21:19:10  * ednapiranhaquit (Remote host closed the connection)
22:27:31  * thlorenzjoined
22:30:52  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
22:39:42  * thlorenzjoined
22:40:28  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
22:42:22  * brycebarilquit (Ping timeout: 256 seconds)
22:48:21  * thlorenzjoined
22:48:26  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
23:12:23  * brycebariljoined
23:14:22  * thlorenzjoined
23:25:54  * thlorenzquit (Remote host closed the connection)
23:33:57  * brycebarilquit (Ping timeout: 248 seconds)
23:47:32  * jcrugzzquit (Ping timeout: 256 seconds)
23:57:01  * thlorenz_joined