03:09:02  * n_ttjoined
04:00:56  * n_ttquit (Remote host closed the connection)
04:19:15  * n_ttjoined
04:54:16  * mezodjoined
04:58:39  * mezodquit (Ping timeout: 248 seconds)
07:09:46  * nahtnamjoined
07:37:23  * n_tt_joined
07:41:09  * n_ttquit (Ping timeout: 264 seconds)
08:10:28  * n_tt_quit (Remote host closed the connection)
08:17:00  * n_ttjoined
08:38:18  * n_ttquit (Remote host closed the connection)
09:39:32  * nahtnamquit (Quit: Connection closed for inactivity)
09:45:00  * mezodjoined
09:58:10  * nahtnamjoined
13:39:09  * mezodquit (Remote host closed the connection)
13:47:10  * mezodjoined
16:11:09  * ok91joined
16:32:09  * ok91quit (Quit: ok91)
16:50:58  * mezodquit (Remote host closed the connection)
17:13:36  * mezodjoined
17:51:28  * n_ttjoined
20:08:54  * mezodquit (Remote host closed the connection)
20:26:38  * mezodjoined