01:49:54  * nahtnamjoined
06:54:32  * mezodjoined
06:59:46  * SuperHansjoined
07:05:06  * n_ttjoined
07:32:58  * mezodquit (Remote host closed the connection)
08:18:59  * n_ttquit (Remote host closed the connection)
08:35:08  * mezodjoined
10:26:20  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
10:53:34  * SuperHansjoined
11:00:42  * nahtnamquit (Quit: Connection closed for inactivity)
11:13:12  * n_ttjoined
11:14:26  * n_tt_joined
11:14:26  * n_ttquit (Read error: Connection reset by peer)
12:36:50  * n_tt_quit (Remote host closed the connection)
13:24:17  * n_ttjoined
14:14:24  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
14:23:22  * SuperHansjoined
15:34:06  * alex---joined
15:35:08  * n_ttquit (Remote host closed the connection)
15:37:28  * SuperHansquit (Ping timeout: 240 seconds)
15:38:40  * alex---quit (Ping timeout: 248 seconds)
16:33:51  * n_ttjoined
17:13:05  * mezodquit (Remote host closed the connection)
17:19:42  * SuperHansjoined
17:34:03  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
17:41:45  * n_tt_joined
17:41:45  * n_ttquit (Read error: Connection reset by peer)
17:49:44  * n_tt_quit (Remote host closed the connection)
17:54:00  * SuperHansjoined
18:34:23  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
18:35:48  * SuperHansjoined
18:49:40  * n_ttjoined
19:37:25  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
19:44:18  * SuperHansjoined
20:50:28  * nahtnamjoined
20:56:41  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
20:58:35  * n_ttquit (Read error: Connection reset by peer)
20:58:35  * n_tt_joined
21:01:49  * SuperHansjoined
21:40:15  * SuperHansquit (Remote host closed the connection)
22:11:41  * mezodjoined
22:31:36  * Cohedrin_joined
22:33:21  * mezodquit (Remote host closed the connection)
23:06:33  * mezodjoined
23:10:55  * mezodquit (Ping timeout: 248 seconds)