00:38:08  * kutuzovajoined
01:16:35  * kutuzovaquit (Remote host closed the connection)
02:00:54  * tilgoviquit (Remote host closed the connection)
07:52:40  * kika1joined
07:52:40  * copycentjoined
07:55:22  * JasonSmithquit (Ping timeout: 245 seconds)
07:57:25  * JasonSmith_joined
08:08:51  * kika1quit (Quit: Leaving.)
09:32:05  * ejeklintjoined
11:19:36  * vmxjoined
14:20:49  * copycentquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:00:20  * denspbjoined
16:05:34  * ejeklintquit (Quit: ejeklint)
16:12:07  * denspbquit (Remote host closed the connection)
18:32:32  * tilgovijoined
19:31:38  * xaqjoined
19:35:42  * xaqquit (Remote host closed the connection)
19:37:41  * ejeklintjoined
19:59:07  * ejeklintquit (Read error: Connection reset by peer)
19:59:18  * vmxquit (Quit: Leaving)
22:06:25  * tilgoviquit (Ping timeout: 240 seconds)
22:06:42  * tilgovijoined